Het managen van een netwerk.

De vaste baan is niet meer aantrekkelijk, thuiswerken is in opmars en de groep flexibele arbeidskrachten groeit gestaag door. 10 Jaar geleden was de vraag wie leidt dit bedrijf, vandaag de dag is de vraag wie managet het netwerk.

 Traditionele stijlen van leidinggeven zijn niet meer effectief en vertrouwde organisatiemodellen zijn afgeschreven. De snelle technologische ontwikkeling dwingt ondernemingen tot aanpassingen en de huidige crisis voegt daar nog eens de noodzaak tot kostenreductie aan toe. De uitdaging voor de ondernemer is nu om een flexibel netwerk te managen. Hoe voorkom je dat de onderneming in een chaosmodel terecht komt?

 Duidelijke positionering

Voor het goed functioneren van een netwerk is het van belang dat de relaties en de verwachtingen helder zijn. Er is al veel en heel divers geschreven over netwerkmanagement. De volgende vijf aandachtspunten komen bovendrijven: 

1.               Partnerschap

Partnerschap is een overeenkomst waarbij twee partijen samenwerken om een gezamenlijk belang na te streven. Een 65-plusser vraagt flexibiliteit en een kenniswerker wil up-to-date blijven. Een netwerk functioneert pas als de belangen tussen de onderneming en het netwerk op elkaar zijn afgestemd.

2.               Binding

Het creëren van binding vraagt aandacht. Het imago van een onderneming, maatschappelijk verantwoord ondernemen, sponsering of status kunnen die binding versterken. Inclusiviteit, het erbij horen, zorgt voor een grotere mate van continuïteit in het netwerk.

3.               Mandaat

Zorg dat het mandaat van deelnemers aan het netwerk duidelijk is. Het is cruciaal dat iedereen weet waar hij of zij verantwoordelijkheid voor is en waar de beslissingsbevoegdheid ligt.

4.               Schakel

Het netwerk is een schakel tussen de onderneming en de omgeving. Als het netwerk goed gebruikt wordt, is het een brenger van kennis en informatie. Biedt het interne communicatiesysteem voldoende ruimte voor die uitwisseling?

5.               Merk

Net als bij de franchiseformule moet voor een netwerk helder zijn wie het merk vormgeeft. Het is voor zowel de netwerker als de ondernemer van belang dat het merk herkenbaar in de markt opereert.

 Uiteraard geen uitputtende lijst en vele wegen leiden naar Rome, maar wellicht biedt dit aanknopingspunten om aan de slag te gaan met de positionering binnen uw netwerk. Van belang is dat de netwerker duidelijkheid heeft over zijn of haar positie in het netwerk en zich daarin herkent.

 

Voor meer informatie, neem contact op met info@napion.nl